Zilveren Pauw voor Aldrik Weststrate

Donderdag 25 april ontving vertrekkend gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Ermelo een Zilveren Pauw. De Zilveren Pauw is een onderscheiding die wordt verleend vanwege bijzondere verdiensten.

Vorige week werd Aldrik Weststrate tijdens de raadsvergadering én in een feestelijke bijeenkomst met medewerkers al flink in het zonnetje gezet. Tijdens de afscheidsreceptie, waar veel van zijn externe relaties afscheid van hem namen, werd hij verrast met de bijzondere blijk van waardering. Burgemeester van Daalen sprak bij de uitreiking namens het voltallige college zijn waardering uit voor de heer Weststrate, die van een welverdiend pensioen gaat genieten.

Naast zijn reguliere werk als gemeentesecretaris heeft hij zich bovengemiddeld ingezet voor zowel de werknemers van de gemeentelijke organisatie als de samenleving van Ermelo. In een bestuurlijk onrustige periode zorgde hij voor continuïteit en stabiliteit in het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Daarnaast heeft hij bij de realisering van het Huis van Ermelo een belangrijke functie vervuld. Door het onder één dak te brengen van 7 verschillende maatschappelijke organisaties is het een belangrijke voorziening geworden voor alle inwoners van de gemeente. Ook heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan het opbouwen en intensiveren van de samenwerking met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde, wat ervoor zorgde dat Ermelo goed kon blijven functioneren als zelfstandige gemeente.

Zijn inzet als initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Groevenbeek Klassiek en als voorzitter van de Stichting Appartementencomplex Anewende was waardevol voor inwoners én bezoekers van de gemeente. Tot slot vervulde hij voor zijn mede-secretarissen de rol van voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen Noord-Gelderland/Veluwe en vertrouwenspersoon van de Landelijke Vereniging van Gemeentesecretarissen. Hiermee leverde hij jarenlang ondersteuning aan collega’s in zijn vakgebied.

Het college van B&W is van mening dat hij zowel direct als indirect van belangrijke waarde is geweest voor Ermelo.