Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen in Ermelo bekend

De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Ermelo is bekend. In Ermelo zijn de meeste stemmen uitgebracht voor BoerBurgerBeweging met 3179 stemmen. Gevolgd door ChristenUnie met 1965 stemmen en het CDA met 1533 stemmen. De SGP behaalde 1348 stemmen en de VVD 1275.

Hieronder treft u in een overzicht de volledige voorlopige uitslag aan. De opkomstpercentage in Ermelo is 67,47 procent. In totaal hebben 14569 mensen in Ermelo hun stem uitgebracht, waarvan 21 ongeldige stemmen en 23 blanco stemmen.

Het aantal stemmen per partij Provinciale Staten

Partij (alfabetische volgorde) Aantal stemmen
50 PLUS 245
BBB 3.177
Belang van Nederland (BVNL) 100
CDA 1.534
ChristenUnie 1.965
D66 486
FVD 413
GroenLinks 758
JA21 588
Lokale Partijen Gelderland (LPG) 189
ONS Gelderland 63
Partij van de Arbeid (PvdA) 715
Partij voor de Dieren (PvdD) 543
Partij voor de Vrijheid (PVV) 497
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) 1.351
SP 310
Volt 370
VVD 1.277

Vaststelling uitslag Ermelo

Het gemeentelijk stembureau houdt op donderdag 16 maart 2023 een openbare zitting. Tijdens deze zitting worden de stemmen op kandidaatsniveau geteld. Daarnaast stelt het GSB de uitslag van de verkiezingen in Ermelo vast. Deze zitting inclusief de telling is openbaar en start om 08:30 uur in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. De gemeente zet na vaststelling van de uitslag de processen-verbaal zo snel mogelijk op de website. U vindt deze op www.ermelo.nl/verkiezingen/uitslagen.

De uitslag van de verkiezing van het waterschap wordt op donderdag 16 maart om 16.00 uur door het waterschap Vallei en Veluwe bekend gemaakt.