Voorkeursrecht gebied Horst-Noord vervalt

Op 29 maart besloot het college van burgemeester en wethouders een voorlopig voorkeursrecht te vestigen in het gebied Horst-Noord. Op woensdag 15 juni besloot de gemeenteraad om niet akkoord te gaan met bekrachtiging van dit voorkeursrecht. Daardoor vervalt het voorkeursrecht van rechtswege op 29 juni 2022.

Dit betekent dat perceeleigenaren in het betreffende gebied bij verkoop van hun perceel dit niet meer als eerste aan de gemeente hoeven aan te bieden. Alle betrokken perceeleigenaren zijn hierover per brief ingelicht.

Het eerdere besluit en de communicatie daaromheen leidde tot veel commotie en onrust in de buurt. Dit betreuren wij zeer. We nemen deze belangrijke les mee voor de toekomst.