Verplicht energielabel C voor kantoorgebouwen

De rijksoverheid heeft bepaald dat per 1 januari 2023 elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C moet hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Ondernemers zijn hierover geïnformeerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hoe ver bent u in het proces van de energielabel C-verplichting?

Januari 2023 komt snel dichterbij. Daarom roepen wij als gemeente de eigenaren van kantoorvastgoed op om te controleren of uw kantoor onder deze verplichting valt. En om eventueel de energiebesparende maatregelen te nemen wanneer uw kantoor nog niet voldoet. Veel maatregelen verdienen zich snel terug via een lagere energierekening. Met onderstaande aandachtspunten kunt u achterhalen of u vervolgstappen moet ondernemen.

Graag ontvangen wij van u een reactie

Wij willen weten of het vastgoedeigenaren lukt om aan de verplichting vanuit de Rijksoverheid te voldoen. En of u behoefte heeft aan ondersteuning vanuit de gemeente. Wilt u ons vóór 1 november 2022 laten weten welke van onderstaande situaties op uw kantoorgebouw van toepassing is?

Geef uw reactie

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een beslisboom met vragen. Daarmee kunt u bepalen of uw kantoorpand aan de verplichting van een energielabel C moet voldoen.

Sommige kantoorgebouwen hoeven niet aan de energielabel C-verplichting te voldoen. Dit zijn de uitzonderingen:

  • Kantoorfuncties die kleiner zijn dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte
  • De totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevenfuncties is kleiner dan 100m2
  • Het kantoorgebouw behoort tot één van de volgende uitzonderingscategorieën: monumenten, gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten, bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen met een lage energiebehoefte, gebouwen die ten hoogste 2 jaar gebruikt worden, gebouwen die onteigend worden.

Meer uitzonderingen kunt u bekijken op de website van de RVO

Op de website van EP-online  kunt u nagaan óf uw kantoorgebouw een energielabel heeft, en wélk label. Belangrijk hierbij is dat een energielabel 10 jaar geldig is. Als het label van vóór 2013 is, zal er een nieuw energielabel nodig zijn. Als u nog geen energielabel heeft dan kunt u een deskundig adviseur (vakbekwaam EP-adviseur) vragen u hierbij te helpen. De energieadviseur controleert uw gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. U kunt hierbij gelijk ook de Erkende Maatregellijsten (EML) mee laten nemen. Een energielabel kunt u apart laten opmaken, tegen weinig extra kosten. Na het uitvoeren van de maatregelen kunt u een nieuw label vaststellen. En, heel belangrijk, deze ook te laten registeren door de adviseur.

De benodigde investering in maatregelen is afhankelijk van de al genomen maatregelen. En van de staat van het onderhoud van het pand. De meeste panden bereiken energielabel C zonder ingrijpende maatregelen. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van LED-verlichting, eventueel in combinatie met veegpulsschakeling (een tijdschakelklok), daglichtafhankelijke regeling of zonnepanelen.

De energetisch minder goede panden vragen om een hogere investering. Hierbij valt te denken aan spouwmuurisolatie of gevel-, dak- of vloerisolatie. Om u te ondersteunen in het nemen van deze maatregelen zijn er verschillende subsidiemogelijkheden, zoals EIA, ISDE, SDE++. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

TIP: Zorg, als dat kan, voor ‘no-regret’-maatregelen. Dit zijn maatregelen die nu weinig extra kosten en uw vastgoed alvast voorbereiden op verdere verduurzaming in de toekomst. Ze voorkomen dat op dat moment verregaande aanpassingen noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld: Wanneer u uw dak vervangt, kunt u gelijk zorgen voor extra belastbaarheid om in de toekomst eenvoudig zonnepanelen te kunnen plaatsen.

Vanuit de rijksoverheid zijn een aantal subsidies mogelijk interessant voor u:

  • Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM): Als MKB-ondernemer kunt u subsidie aanvragen voor het inhuren van een adviseur  die voor u een energieadvies op maat verzorgt en u ondersteunt bij het uitvoeren van een of meer maatregelen.
  • Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil): Hierbij profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment afschrijven.
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): Voor de verduurzaming van uw productieproces, gebouw of te verhuren woning. De maatregelen die hiervoor genomen kunnen worden zijn: warmtenet, warmtepomp, kleinschalige windturbine, zonneboiler en zonnepanelen.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA): Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. EIA kan gebruikt worden wanneer u investeert in de energievraag reductie van uw bedrijfsgebouw, de bedrijfsprocessen, uw transportmiddelen of investeert in duurzame energie, energie balancering, energietransitie en energieadvies.

Voor elke subsidie geldt dat er voorwaarden zijn.