Vangt u al regenwater op in de tuin?

Het is belangrijk om regenwater vast te houden op de plek waar het valt: in de bodem. Dan stroomt het water niet onnodig naar de rioolput. Planten en bomen zijn afhankelijk van grondwater. Ook is grondwater nodig voor onze eigen drinkwatervoorziening. Als gemeente nemen we maatregelen om de openbare ruimte anders in te richten. Op steeds meer plekken vervangen we stenen door bomen en planten. Zo kan regenwater makkelijker in de bodem zakken. Daarbij kunnen we de hulp van tuinbezitters goed gebruiken.