Vakantieparken op weg naar woonbestemming

De ontwerpbestemmingsplannen voor de vakantieparken De Veluwe en Klein Veluwe zijn nu voor iedereen in te zien. De gemeente maakte afspraken met de eigenaren van deze parken over het bebouwen van het terrein. Het zijn de eerste parken in recreatiecluster Horst die de officiële procedure naar een woonbestemming ingaan. We verwachten dat er de komende tijd nog meer parken volgen.

Hoe ziet de toekomst van de vakantieparken er uit?

Ermelo heeft veel vakantieparken. Maar niet alle parken hebben nog een toeristische functie. In het programma Vitale Vakantieparken kijken we samen met de eigenaren van de parken naar hun toekomst. Gaan we de verblijfsrecreatie verbeteren of niet? Als dat echt niet haalbaar is, kijken we naar andere mogelijkheden. Voor elk park zoeken we naar de oplossing die het beste past. Bekijk hier meer informatie over het programma Vitale Vakantieparken.

De gemeenteraad besluit nog over de plannen

De afgelopen jaren hebben we alle 14 parken in recreatiecluster Horst onder de loep genomen. En de eerste resultaten zijn er nu. De eigenaren van De Veluwe en Klein Veluwe voldoen aan de voorwaarden uit de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst. De gemeenteraad stelde deze voorwaarden vorig jaar vast. De ontwerpbestemmingsplannen zijn te bekijken voor inspraak. Daarna besluit de gemeenteraad over de plannen.

Ontwerpbestemmingsplannen

Terug naar het overzicht met alle nieuwsartikelen