Uitreiking participatiecertificaten

Op donderdag 8 oktober overhandigde wethouder De Haan aan 5 inburgeraars een participatieverklaring. Deze verklaring is bedoeld om inburgeraars te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving.

Participatieverklaringstraject

Vóór het tekenen van de verklaring zijn inburgeraars verplicht om 5 workshops te volgen over de inhoud van de verklaring. Deze gaan over begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Om die concreet te maken en aan betekenis te geven, ontwikkelde Meerinzicht voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde het zogenoemde 'participatieverklaringstraject' waarin naast kennisoverdracht, het gesprek over de waarden centraal staat.

Wethouder De Haan: "Ik vind het een eer deze verklaringen te mogen uitreiken en ben trots op de inzet die mensen hier getoond hebben. Ik wens ze alle goeds toe in ons mooie land en uiteraard ons prachtige dorp."

Terug naar het overzicht met alle nieuwsartikelen