Toespraak nieuwjaarsreceptie

Beste mensen, beste inwoners, ondernemers, aanwezigen,

Van harte welkom! Wat goed om u allemaal hier te zien, in het Huis van Ermelo. En wat fijn dat we dit moment, na 2 jaar, weer op deze manier samen kunnen beleven. We kunnen elkaar weer in levende lijve een goed nieuwjaar wensen, en dat is echt heel fijn. En dan ook nog in ons mooie nieuwe onderkomen, een hele mooie start. Om te beginnen wil ik iedereen het beste wensen voor dit nieuwe jaar. Voor u en uw naasten; een mooi en gezond 2023.

Een nieuwjaarsreceptie is van oudsher het moment om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar, vooruit te kijken en nog even terug te blikken. Velen van u hebben dat in privésfeer vast al gedaan. Ik hoop dat u 2022 goed hebt kunnen afsluiten en dit nieuwe jaar mooi bent gestart en met vertrouwen tegemoet kunt zien. Voor mij persoonlijk geldt dat ik steeds meer vertrouwd raak met Ermelo en ontzettend veel zin heb in 2023.

Oud en Nieuw, de jaarwisseling, is in onze gemeente relatief rustig verlopen, al begon het jaar helaas met een fikse brand. Een treurige start van dit jaar voor de betrokkenen. De inzet van de hulpverleners was snel en adequaat, waarvoor veel waardering.

Terugkijkend naar 2022 zien we dat in het afgelopen jaar ontzettend veel is gebeurd. In de wereld, in ons land en in Ermelo. We kregen te maken met de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, stikstof, boerenprotesten. Grote gebeurtenissen met grote gevolgen. Het was een jaar met flinke veranderingen in het lokale bestuur; een aanzienlijk deel van de raad is nieuw, 3 nieuwe wethouders en een nieuwe burgemeester. Ermelo groeide ook het afgelopen jaar weer. We kregen er weer inwoners bij en groeiden tot ruim 27.500 inwoners.

Ieder van ons heeft het afgelopen jaar te maken gehad met, grote of minder grote, gebeurtenissen in zijn of haar eigen leven. Feestelijke en verdrietige gebeurtenissen, dat is voor iedereen verschillend. Voor al deze momenten, groot, klein, mooi of verdrietig geldt dat het fijn is om die te beleven en te delen met de mensen om je heen. Samen leven, beleven, delen, vieren en verwerken is een groot goed. En als ik, of wij, daar iets aan kunnen en mogen bijdragen dan doen we dat heel graag.

Ruim 5 weken geleden, 40 dagen om precies te zijn, mocht ik mij officieel verbinden aan Ermelo. Als burgemeester, uw burgemeester. Ik vertelde toen dat het welkom zeer warm voelde, en dat is nog steeds zo. De afgelopen weken heb ik nader kennis gemaakt met Ermelo, de inwoners, ondernemers, medewerkers en partners. Het topje van de ijsberg, want hoe lang is 5 weken nou eigenlijk. Maar deze ontmoetingen bevestigen het beeld dat ik van Ermelo had. Warm, zorgzaam, betrokken en open voor contact en verbinding.

Ik heb de afgelopen weken kennisgemaakt met inwoners die tróts zijn op Ermelo, met college- en raadsleden die het beste voor hebben met onze gemeente, en medewerkers die enthousiast en betrokken bezig zijn met hun werk. Ik zie energie, enthousiasme, en kennis en kunde. Er zijn ook complexe onderwerpen, grote dossiers en situaties die onze aandacht als gemeente extra nodig hebben. En daar staan we ook voor, dat is onze taak. En we realiseren ons dat we het daarbij niet altijd iedereen naar de zin kunnen maken. Dit hoort bij het besturen, we moeten keuzes maken.

Het beeld dat echter soms ontstaat is dat Ermelo wel erg bepaald wordt door een paar grote dossiers. En dat is natuurlijk niet zo. Het doet ook geen recht aan de bevlogenheid van de mensen die ik spreek, in en buiten het gemeentehuis. Ermelo is zoveel meer dan soms in een paar krantenkoppen wordt samengevat.

Dat is wel iets dat mij bezighoudt, net als het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat onlangs verscheen. Hierin staat dat Nederlanders zo klaar zijn met de polarisatie, met het versterken van de tegenstellingen. Men snakt naar een harmonieuze samenleving. Soms lijkt het net alsof iedereen het altijd met elkaar oneens is, alsof iedereen meteen demonstreert of naar de rechter gaat, en dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties steeds groter worden. In werkelijkheid is dat niet zo. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau laat wetenschappelijk onderzoek zien dat over veel onderwerpen meer overeenstemming bestaat dan mensen denken, en nemen onderlinge verschillen in opvattingen helemaal niet toe. Op heel veel onderwerpen zijn de meeste mensen het in grote lijnen met elkaar eens en leven mensen prettig samen. Dit haalt echter vaak niet het nieuws. Het lijkt alsof het oude spreekwoord ‘geen nieuws is goed nieuws’ vaak omgekeerd geldt: ‘goed nieuws is geen nieuws.’

Ik startte net met mijn nieuwjaarswens aan u, een mooi en gezond 2023. Ik wil afsluiten met nog een wens. En bij die wens heb ik u hard nodig. Ik wens Ermelo, u en ons, een jaar vol verbinding en contact. En dat kunnen we niet zonder elkaar. Verbinding is tweerichtingsverkeer, 2 paar oren die naar elkaar luisteren. De Dalai Lama zei daarover: als je praat herhaal je slechts wat je zelf al weet, als je luistert zou je nog wel eens iets nieuws kunnen leren.

Met elkaar in contact zijn en blijven is wat mij betreft een onlosmakelijk deel van het burgemeesterschap. Ik ben namelijk niet ‘een’ burgemeester, ik ben ‘uw’ burgemeester. In de samenleving van vandaag, waar het soms lijkt alsof de focus meer ligt op de verschillen tussen mensen dan de overeenkomsten, is het essentieel om te blijven kijken naar wat ons verbindt. Laten wij niet meegaan in het benadrukken van verschillen en wat er fout gaat, maar laten we elkaar opzoeken, het gesprek aangaan, samen een kop koffie drinken. Want hoe verschillend je soms over zaken kunt denken, vanuit overtuiging, een andere invalshoek of achtergrond, er zijn altijd ook zaken die ons met elkaar verbinden.

En wanneer we die vinden staan we naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Waarbij niet meteen alles is opgelost. Maar door elkaar te zien staan, begrip te hebben voor de ander en te luisteren is al zoveel gewonnen. Ik heb nog geen pasklare antwoorden voor alles, maar samen vinden we die vast en zeker. Zeker als ons vertrekpunt is: het goede willen voor Ermelo, met oog voor elkaar.

Rest mij nog om u een ontzettend mooi 2023 te wensen!