Situatie en aanpak omgekeerde vlaggen

Op verschillende locaties in Ermelo hangen nog steeds omgekeerde vlaggen. We krijgen regelmatig vragen hierover. Een deel van de inwoners laat weten aanstoot te nemen aan het gebruik van de vlag voor dit doel. Wij ontvangen ook berichten van inwoners die oproepen om de vlaggen te laten hangen omdat zij van mening zijn dat deze manier van protesteren de ruimte moet krijgen. 

Wij zijn momenteel in gesprek met de boeren. In die contacten komen de verschillende standpunten aan de orde. Door met elkaar (in plaats van tegenover elkaar) te kijken naar het protest en de aanleiding hiervoor, zorgen we voor wederzijds begrip en breder draagvlak voor de oplossing. Wij halen op dit moment de vlaggen weg die de (verkeers)veiligheid in gevaar brengen. Wilt u melding doen van een situatie die niet veilig is? U kunt dit doen via de website of door een telefoontje naar (0341) 56 73 21.