Plannen voor de Markt definitief

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een inrichtingsplan voor de Markt 2.0 waarbij onder andere wordt voldaan aan de afspraken rondom parkeren. We werken al langere tijd aan het project “Markt 2.0”. Inmiddels is de uitbreiding van de PLUS supermarkt en de nieuwbouw van de Action klaar. Later volgt nog de ALDI en woningbouw met parkeergarage.

Aantal parkeerplaatsen Markt volgens contractafspraken

Op en rond de Markt worden minimaal 360 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan 250 in de blauwe zone. Daarmee voldoet de gemeente aan de contractuele afspraken met de ondernemers rond de Markt. In het ontwerp zijn ook parkeerplekken voor mindervaliden, fietsparkeerplaatsen, laadpalen en ondergrondse vuilcontainers opgenomen.

Groen en duurzaamheid

In het ontwerp behouden we zoveel als mogelijk de waardevolle bomen die een goede levensverwachting hebben. Bomen die we moeten weghalen, verplaatsen we of worden gecompenseerd. Het ontwerp voorziet ook in oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo komt er bijvoorbeeld ruimte voor waterberging om wateroverlast te voorkomen.

Parkeerdruk tijdens bouwwerkzaamheden

Door de bouwactiviteiten en transporten vervallen (tijdelijk) parkeerplaatsen. De komende jaren wordt de parkeerdruk dus hoog. Het is een belangrijk aandachtspunt om tijdens de werkzaamheden op de Markt voldoende parkeerplaatsen te regelen en de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden.

Gekozen Inrichtingsplan naar gemeenteraad

Het gekozen inrichtingsplan wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd geld vrij te maken, zodat gestart kan worden met de realisatie van de Markt.  De gemeenteraad spreekt zich in het vierde kwartaal van 2023 uit over dit voorstel. Met deze voorgestelde herinrichting van de Markt voldoet de gemeente aan de gemaakte afspraken met de ondernemers rond de Markt. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt er gestart met het uitwerken van de plannen en de fasering van het project.