Op weg naar een positieve en gezonde leefomgeving voor jongeren

Op 23 mei was de lokale aftrap van ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving’ (OKO) in het jongerencentrum LOEV in Ermelo. Tijdens deze bijeenkomst spraken we met professionals, ouders/verzorgers en een aantal jongeren. Samen zetten we de eerste stappen naar een positieve en gezonde leefomgeving voor jongeren.

Er zijn 3 belangrijke speerpunten

Jongeren ontwikkelen zich beter als ze opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Zo’n leefomgeving willen we samen met belanghebbenden creëren voor de jongeren (10-18 jaar) in Ermelo. Daarvoor moeten we een aantal belangrijke zaken verbeteren. Dit noemen we de ‘speerpunten’, waar we mee aan de slag gaan:

  • Ouder(s)/verzorger(s) versterken in hun opvoedrol en bewust maken van hun positieve invloed op hun kind(eren) - domein gezin
  • Ouder(s)/verzorger(s) helpen bij het bouwen van een netwerk met andere ouders - domein peergroep, leeftijdsgenoten
  • Creëren van een positief schoolklimaat waar jongeren zich veilig voelen (en iemand hebben om mee te praten) – domein school

We gaan in werkgroepen aan de slag

Wat zijn de grootste aandachtspunten binnen de speerpunten? En waar liggen kansen om dit aan te pakken? Daarover hadden we interessante gesprekken met deelnemers uit verschillende organisaties en met jongeren zelf. We bespraken ook wie er nodig zijn om de speerpunten tot een succes te maken. We hebben de eerste werkgroepen gevormd. De werkgroepen gaan vanaf nu per domein aan de slag met de speerpunten.

Meedoen met een werkgroep?

We kunnen nog veel hulp en ideeën gebruiken. Bent u ouder, verzorger of als belanghebbende betrokken bij één van de speerpunten? Dan bent u van harte welkom om mee te doen in een werkgroep. Wilt u meedoen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Nikita van Taarling via n.vantaarling@tactus.nl (Projectleider OKO Harderwijk, Ermelo en Putten)