Online inwonerswebinar Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe

De gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem werken samen met het waterschap, de provincie, de netbeheerder, energie-coöperaties en nog vele andere partijen aan plannen voor het opwekken van duurzame energie en een duurzame warmtevoorziening. Inwoners uit de regio denken hierover mee via de website energienoordveluwe.nl. Op maandagavond 16 november is er een online webinar voor inwoners over de Regionale Energiestrategie (RES).

De RES is een proces waarbij we bekijken waar de opwekking van duurzame energie (windmolens en zonne-energie) mogelijk is op de Noord-Veluwe. En hoe verschillende partijen, bijvoorbeeld bewoners, daar naar kijken. Op dit moment liggen er 3 vormen voor de energiestrategie op tafel.

De online webinar is bedoeld om u meer informatie te geven over de RES. Wat is een energiestrategie precies? Wat staat er in de RES van de Noord-Veluwe? En wat betekent dit voor mij als inwoner? Er wordt verteld hoe wij in de regio met de energiestrategie aan de slag gaan. Ook is er de mogelijkheid om uw vragen te stellen.

Terug naar het overzicht met alle nieuwsartikelen