Omgevingsvisie biedt ruimte voor ontwikkeling op Park de Veluwe

Het college van burgemeester en wethouders verleent voorwaardelijke medewerking aan het verzoek van Bungalowpark de Veluwe voor wijziging naar een woonbestemming. Dit besluit is genomen vanuit de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst. Bungalowpark De Veluwe is het zesde park dat dit besluit heeft ontvangen.

Voorwaarden

De Omgevingsvisie biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Parken kunnen ervoor kiezen om recreatie om te wisselen naar woonbestemming.  De parken moeten dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden en een parkplan maken. In dit plan moet omschreven worden hoe de brandveiligheid, een goed toekomstig woonmilieu, behoud van groen en verduurzaming geregeld is.  

Verder moet het park voldoen aan financiële afspraken. Dit is voor infrastructurele aanpassingen in het gebied  en het verbeteren van natuur en duurzaamheid. Wij hebben het plan van Bungalowpark de Veluwe getoetst en goedgekeurd. Het bungalowpark kan nu aan de slag met het omvormen van de bungalows naar woningen.

Samen verder

Op basis van de Omgevingsvisie recreatie Horst is verandering van functie mogelijk voor 14 recreatieparken. Wij trekken in het proces van verandering samen met de parken op.  We kijken en denken actief mee met de omvorming naar wonen maar zijn geen initiatiefnemer.

Vitale Vakantieparken

Sinds 2017 ontwikkelen  wij samen met betrokkenen een gebiedsvisie voor recreatiecluster Horst. De parken kunnen kiezen uit drie plannen: het behouden van recreatie, het omvormen naar een ‘woonpark’ of indeling naar nieuwe functies. Veel parken werken met eigen parkplannen die we daarna aan de visie toetsen. Dit maakt deel uit van het programma Vitale Vakantieparken. Met dit programma verbeteren wij de verblijfsrecreatie in Ermelo.

Terug naar het overzicht met alle nieuwsartikelen