Omgekeerde vlaggen in Ermelo

Op veel plekken in de regio, en ook in Ermelo, geven boeren uiting aan hun onvrede over het stikstofbeleid door de Nederlandse vlag omgekeerd op te hangen. Dit gebeurt niet alleen op priv├ęterrein maar ook op eigendommen van de gemeente zoals lantaarnpalen.

Wanneer de vlaggen een gevaar voor de (verkeers)veiligheid opleveren worden ze verwijderd. Het college van de gemeente Ermelo heeft besloten de overige vlaggen niet direct te verwijderen. Hierbij sluit de gemeente aan bij het beleid van de Provincie die het beheer van de provinciale wegen rondom Ermelo verzorgt  Echter, diegenen die de vlaggen hebben opgehangen worden wel verzocht deze de komende dagen weer weg te halen.

We hebben begrip voor de situatie van onze boeren en het feit dat ze willen laten zien hoe ongelukkig ze met het beleid zijn. Tegelijk merken we dat het gebruik van de nationale driekleur voor dit protest zeer kwetsend is voor anderen. We roepen een ieder op om rekening te houden met elkaars verdriet en heftige emoties in deze situatie, en wederzijds begrip te tonen.