Noord-Veluwe tekent woondeal met minister De Jonge om woningtekort aan te pakken

De Noord-Veluwse gemeenten en woningcorporaties tekenden op woensdag 8 maart 2023 in Zutphen de regionale woondeal Noord-Veluwe met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris. Hiermee spreken zij af het woningtekort gezamenlijk aan te pakken. De woondeal beschrijft hoeveel woningen er in de regio gebouwd worden tot en met 2030, waar dit gaat gebeuren en wat het aandeel betaalbare woningen zal zijn.

De regio Noord-Veluwe zet in op de bouw van ruim 12.500 woningen verspreid over de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Minimaal 65% van de woningen valt in de categorie betaalbaar. De Noord-Veluwe is de enige regio in de provincie Gelderland waarbij ook de woningcorporaties de woondeal mee ondertekenen. Het gaat om deltaWonen, Omnia Wonen, Triada, UWOON en Woningstichting Putten.

Volgende stappen

De regio gaat de komende periode met het Rijk en de provincie in gesprek om afspraken te maken over het snel bouwen van de woningen en wat daar verder voor nodig is. Daarbij gaat het onder andere over stikstofruimte en financiële bijdragen vanuit het Rijk en de provincie. Andere essentiële zaken voor de Noord-Veluwe komen ook aan bod. “Wij focussen niet alleen op het aantal woningen. Het is ook heel belangrijk dat wij leefbare steden en dorpen houden. Zo moet groen meegroeien met verstedelijking en moet er balans zijn tussen onder andere wonen, werken en bereikbaarheid”, zo stellen de gemeenten in de woondeal.

Sleutelprojecten in Ermelo

De gemeenten op de Noord-Veluwe hebben 15 bouwlocaties aangewezen als zogenaamde sleutelprojecten. Met in totaal zo’n 8.000 woningen dragen deze projecten significant bij aan de regionale ambitie van ruim 12.500 woningen. De sleutelprojecten in Ermelo zijn Horsterhoeve, Veldwijk en Hart van Horst waar in totaal circa 800 woningen gepland zijn. Wethouder Hugo Weidema van Wonen en Volkshuisvesting: ‘Met de ondertekening van de woondeal werken we aan een van de grootste uitdagingen in Ermelo van dit moment: het vergroten en versnellen van de woningbouw. Door als partners gezamenlijk op te trekken en steeds in gesprek te zijn, zijn we veel beter in staat om de uitdagingen die er nu spelen rondom woningbouw het hoofd te bieden. Daardoor hopen we ons einddoel, meer (betaalbare) woningen voor onze inwoners, sneller en beter te bereiken”.