Nieuwe woningen aan de Haspel

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe bestemmingsplan voor Haspel 99-129 goedgekeurd. Er komen 24 vrijstaande woningen en 18 sociale woningen. Het gaat om een verandering van (agrarische) bedrijvigheid naar wonen. Daarnaast krijgt de pallet- en timmerfabriek een duurzame plaats. Op 5 juni 2024 bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan.

Meer woningen en meer ruimte voor natuur

We maakten het nieuwe bestemmingsplan in nauwe samenwerking met omwonenden en andere betrokkenen. Er is zorgvuldig rekening gehouden met hun wensen. Met het plan zorgt het college niet alleen voor 42 nieuwe woningen, maar ook voor een kleinere belasting van natuur en milieu. Een deel van de bedrijven verdwijnt op deze plek. Daardoor komt er meer ruimte voor behoud van het naastgelegen Natura 2000-gebied Veluwe.

Het plan is een aanpassing op een eerder plan

Het vaststellen van dit bestemmingsplan betekent ook de afronding van een langlopende zaak voor de gemeente Ermelo. Het was een intensief traject met alle betrokken partijen. Het nieuwe plan is een aanpassing van een eerder ontwerp dat eind 2022 voor iedereen in te zien was. Op dat ontwerp kregen we verschillende reacties. Daarop is het plan  aangepast en aangevuld. Het ging om zulke grote aanpassingen dat eind 2023 een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage kwam.