Nieuwe burgerleden voor Commissie Omgevingskwaliteit

De gemeenteraad besloot op 10 november 2021 om dhr. R. Oudshoorn en dhr. J. van de Werfhorst te benoemen als nieuwe burgerleden van de commissie omgevingskwaliteit. Beide leden wonen in Ermelo.

Benoeming voor 3 jaar

Per 1 januari 2022 vervalt de benoeming van de huidige twee burgerleden van de Commissie Omgevingskwaliteit. Vanaf die datum zijn de heer Oudshoorn en de heer Van de Werfhorst de nieuwe burgerleden, voor een periode van 3 jaar.

  • Dhr. Oudshoorn heeft ervaring op het gebied van bestuur. Met zijn visie op maatschappelijke ontwikkelingen kan hij een goede bijdrage leveren aan het bewaken van de omgevingskwaliteit.
  • Dhr. Van de Werfhorst heeft op dit moment een functie als HR Businesspartner/ performance manager. Hij is in de praktijk veel bezig met het maken van plannen en beleid. Hij denkt graag oplossingsgericht mee in een rol als sparringpartner van de commissie omgevingskwaliteit.

Wat doet de Commissie Omgevingskwaliteit?

De commissie beoordeelt of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk past in de omgeving. Vroeger heette deze commissie de "Welstandscommissie".  In de commissie zitten deskundigen voor landschap en monumenten, een architect en twee inwoners (burgerleden). Zij vergaderen elke 2 weken. De commissie is onafhankelijk en geeft aan burgemeester en wethouders advies over ingestuurde bouwplannen en monumenten.

Volgens de wet moet een te bouwen bouwwerk voldoen aan ‘de redelijke vereisten van welstand’. Deze staan in de door de raad vastgestelde ’Nota Omgevingskwaliteit’. Wilt u iets (aan)bouwen en heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig? Dan beoordeelt de Commissie Omgevingskwaliteit of uw aanvraag voldoet aan de in deze nota genoemde vereisten. 

Wilt u meer weten?

Bekijk hier meer informatie over de Commissie Omgevingskwaliteit in Ermelo.

Terug naar het overzicht met alle nieuwsartikelen