Leren leven met de wolf

Na 150 jaar weg te zijn geweest, is de wolf terug in Nederland. In 2019 kwam het eerste wolvenpaar naar de Veluwe. Nu leven daar 3 wolvenroedels. De natuur wordt hier rijker van, maar veel mensen moeten nog wennen aan de aanwezigheid van de wolven. Een deel van de inwoners maakt zich hier ook ongerust over. De wolf is wettelijk beschermd. Dat betekent dat we moeten leren samenleven met dit beschermde dier.

Bescherming van vee

In Ermelo kan de wolvenroedel zich genoeg voeden met wild, zoals reeën, zwijnen en herten. Helaas komt het ook voor dat er veedieren worden verwond of doodgebeten door een wolf. Veehouders en particulieren kunnen maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Zo kan een wolfwerend hek veel schade voorkomen of minder maken. Organisatie BIJ12 geeft informatie over het beschermen van vee en de aanschaf van preventieve maatregelen. Kijk voor meer informatie op de website van BIJ12. BIJ12 regelt geen subsidie voor het beschermen van vee. Hier zijn de provincies zelf verantwoordelijk voor. Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van Provincie Gelderland.

Wolven en mensen

Een wolf is heel schuw en voorzichtig. Hij ziet de mens niet als prooi. Meestal valt een wolf dan ook geen mensen aan. Ziet u een wolf? Gefeliciteerd, dat is heel bijzonder! Wat kunt u doen?

 • Zorg dat u meer dan 50 meter afstand houdt.
 • Loop de wolf nooit achterna, en ren ook nooit weg.
 • Draai u niet om, maar neem langzaam afstand (loop achteruit).
 • Komt de wolf toch op u af? Maak u dan groot, rek uit, klap in uw handen en praat luid en duidelijk.
 • Nadert de wolf nog steeds? Pak een stok of stenen en gooi die naar de wolf.
 • Voer een wolf NOOIT (en geen enkel ander wild levend dier).

Wolven en honden

Loslopende honden lopen iets meer risico op een aanval van een wolf. Een wolf ziet uw hond dan als bedreiging in ‘zijn’ leefgebied. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

 • Volg de regels die op de borden staan. Dit geldt overal in de bossen.
 • Blijf op de paden (zowel wandelend als op de fiets).
 • Houd uw hond aangelijnd waar dat verplicht is.
 • Laat uw hond in een losloopgebied alleen los lopen, als u zeker weet dat uw hond onder controle is. Is dat niet zo? Lijn uw hond dan aan.
 • Ga niet met schemering het bos in. Denk aan de rust voor het wild en de jacht van de wolf.

Wat kunt u doen als uw hond toch oog in oog staat met een wolf?

 • Roep uw hond bij u.
 • Zet uw hond het liefst tussen uw benen in (u bent samen sterk en u beschermt uw hond).
 • Komt de wolf toch op u en uw hond af? Maak u dan groot, rek uit, klap in uw handen en praat luid en duidelijk