Kapwerkzaamheden in bosgebieden

In de gemeentelijke bossen kappen wij vanaf eind januari bomen. Dit betreft een zogenaamde ‘dunning’, waarbij bomen worden gekapt die ziek zijn of andere bomen verdringen. Het doel hiervan is om de overblijvende bomen te helpen. De te kappen bomen zijn te herkennen aan de oranje stippen op de stam. Het kappen vindt plaats rondom de Staringlaan, de Haspel en aan de noordkant van de Leuvenumseweg. U kunt overlast hebben van deze werkzaamheden, door slecht begaanbare of afgesloten paden. Wij houden de overlast zo klein als mogelijk.  

Houtkap

De fijnsparren hebben door de droogte last van een klein kevertje: de letterzetter. Dit kevertje heeft veel bomen aangetast, de bomen zijn verzwakt en sterven uiteindelijk af. Wij halen de aangetaste bomen weg en geven zo de gezonde bomen meer kans op overleving. Ook controleren wij een aantal douglassparren die zijn verzwakt. Vooraf controleren wij het bos goed op vogelnesten, mierenhopen en dierenholen. Op deze plekken voeren wij geen werk uit.

Groeiruimte & verjonging

In andere delen van het bos willen we belangrijke bomen meer groeiruimte geven. Als we dat niet doen, dan gaan belangrijke bomen kwijnen en sterven ze af door lichtgebrek. Voorbeelden van deze bomen zijn vliegdennen, bijzondere dikke sparren of mooie knoestige eiken. Om in de toekomst van het bos te genieten, moeten we nu actie ondernemen en zorgen dat jonge bomen ‘klaar’ staan. We maken daarom ruimte, zodat er licht op de bodem komt. Hierdoor kan het zaad van omringende bomen gaan kiemen.

Proef met aangepaste routes

Bij dit soort werkzaamheden werken wij met grote en zware machines. Deze machines drukken tijdens het rijden door hun gewicht de open ruimtes in de bosbodem dicht. Deze bodemverdichting heeft negatieve gevolgen op het bodemleven en daarmee op de groei van bomen. Als proef hebben wij daarom in een deel van het bos een aantal vaste rijroutes gemaakt. De machines mogen niet van deze routes af. In de toekomst kijken we wat de invloed hiervan is op het bos. 

Terug naar het overzicht met alle nieuwsartikelen