Hoe gaan we om met de omgekeerde vlaggen?

In Ermelo hangen, net als in andere gemeenten, op veel plekken omgekeerde vlaggen. We halen op dit moment alleen de vlaggen weg die een gevaar opleveren voor de (verkeers)veiligheid. We merken dat de reacties op de actie zeer verschillend zijn. Een deel van de inwoners laat weten veel moeite te hebben met het gebruik van de vlag voor dit doel. Een ander deel van onze inwoners heeft aangegeven de actie een goede, en vreedzame, manier te vinden om te protesteren en roept op om de vlaggen te laten hangen.

De gemeente wil de tweedeling en groeiende agressie tussen verschillende groepen (lokaal en landelijk) niet verder voeden door de vlaggen direct te verwijderen. De ervaring bij andere gemeenten is dat het weghalen van de vlaggen de verhoudingen verder verhardt en de vlaggen binnen afzienbare tijd weer worden opgehangen.

In gesprek blijven en wederzijds begrip

Met elkaar in gesprek blijven en wederzijds begrip staat voorop. We willen graag in gesprek met degenen die de vlaggen hebben opgehangen, en zijn bezig met het leggen van contact. Het verzoek aan de ‘ophangers’ om de vlaggen zelf te verwijderen, doen we hierbij nogmaals.

Waarom haalt de gemeente de vlaggen niet weg?

 • ​​Vlaggen die een gevaar voor de veiligheid vormen worden weggehaald
 • De gemeente wil de tweedeling tussen voor- en tegenstanders van de actie niet groter maken.
 • Bij andere gemeenten zijn door het weghalen van de vlaggen de verhoudingen verhard. Weggehaalde vlaggen werden weer opgehangen.
 • Wet- en regelgeving geven op dit moment onvoldoende grond om de vlaggen meteen te verwijderen.

Staat de gemeente achter de actie van de boeren?

 • De gemeente juicht de actie met de vlaggen niet toe.
 • Inwoners worden hierdoor gekwetst, en dat is betreurenswaardig.
 • De boeren moeten wel de mogelijkheid hebben om uiting te geven aan hun protest.
 • Het is van belang dat de actie tijdelijk is en vlaggen uit het straatbeeld verdwijnen.

Worden de vlaggen weggehaald?

 • De gemeente verwijdert vlaggen wanneer dat niet wordt gedaan door de mensen die de vlaggen ophingen.
 • Het moment van weghalen wordt overlegd met omliggende gemeenten en provincie
 • De gemeente doet nogmaals een beroep op diegenen die de vlaggen hebben opgehangen, om ze te verwijderen.
 • Met elkaar in gesprek blijven en wederzijds begrip staat voorop.

Welke vlaggen zijn gevaarlijk voor de verkeersveiligheid?

 • Een vlag die niet goed is bevestigd, of beschadigd of verzwaard
 • Vlaggen weghalen langs drukke wegen veroorzaakt mogelijk gevaarlijke situaties.

Er hangen ook vlaggen op de wegen rondom Ermelo

 • De wegen rondom Ermelo zijn voor het grootste deel provinciale wegen die onder het beheer van de provincie vallen.
 • Op dit moment verwijdert de provincie ook alleen vlaggen die een gevaar opleveren voor de (verkeers)veiligheid.