Het Oranjepark wordt steeds meer een park met woningen

Het Oranjepark is volop in ontwikkeling: een parkachtige woonwijk met (zorg)woningen, een woonzorgcentrum en buurtkamer. In het Oranjepark worden in totaal 99 woningen gebouwd.

Eerder dit jaar is Parkstaete opgeleverd. De bewoners wonen er nu allemaal. Ook het 1e deel van het park, dat grenst aan de Prinsenhof en aan Parkstaete, is klaar. De aanleg van het 2e deel volgt na afronding van de volgende fase van de nieuwbouw. Ook komen er ontmoetingsplekken en wandelpaden in het park.

De volgende bouwfase(s) in voorbereiding

Zorggroep Noordwest-Veluwe is nu bezig met de architectonische en technische uitwerking van de volgende fase van de nieuwbouw. Dat gaat om 6 woningen en 19 appartementen aan de Dennenlaan en op de hoek van de Julianalaan. We verwachten dat de bouw begin 2025 start. Alle seniorenwoningen zijn op die plek gesloopt. Zo maakt de Zorggroep ook dit deel van het Oranjepark klaar voor de nieuwbouw.

De buurtkamer als ontmoetingsplek

In het Oranjepark ontmoeten mensen elkaar gemakkelijk. De buurtkamer is daarbij belangrijk als ontmoetingsplek in de wijk. Op deze levendige plek kunnen door bewoners en voor bewoners activiteiten worden georganiseerd. Er is al een enthousiaste buurtcoach begonnen. Woont u in de wijk en heeft u een leuk idee? Laat het weten aan Nadia Wentzel via nadia.wentzel@welzijnermelo.nl. Of loop even binnen bij de buurtkamer. U bent van harte welkom voor een kopje koffie en een goed gesprek.

Samenwerking met verschillende partijen

Zorgroep Noordwest-Veluwe werkt samen met de gemeente en woningcorporatie Uwoon aan deze nieuwe woonwijk. De verdere bouw van het Oranjepark gebeurt tot 2026 in verschillende stappen. Alle partijen verbonden zich aan het idee van “omzien naar elkaar” en ondertekenden in 2023 daarvoor een intentieovereenkomst.