Extra vergoeding zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? Hierdoor maakt u misschien elk jaar extra kosten. Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u een extra vergoeding van € 385 voor uw zorgkosten aanvragen. U kunt dit elk jaar doen. Voor het kalenderjaar 2021 moet u de vergoeding vóór 1 juli 2022 aanvragen.

U komt in aanmerking voor de vergoeding als u voldoet aan deze drie voorwaarden

 • U woont in gemeente Ermelo op 1 januari van het jaar waarvoor u de vergoeding aanvraagt. 
 • Uw inkomen is niet meer dan 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen is onder de vermogensgrens. Kijk voor meer informatie over de bijstandsnorm op www.meerinzicht.nl/bijstandsnorm.
 • In de 3 jaren vóór uw aanvraag heeft u het eigen risico van uw zorgverzekering helemaal opgemaakt. Als u 19 of 20 jaar bent, dan moet u het eigen risico van 1 of 2 voorgaande jaren helemaal hebben opgemaakt.

Óf als u voldoet aan deze twee voorwaarden

 • U heeft het eigen risico van uw zorgverzekering helemaal opgemaakt in het jaar waarvoor u de vergoeding aanvraagt.
 • Minimaal 1 van de onderstaande situaties geldt voor u:
  • U ontvangt een uitkering WIA, Wajong, WAZ en/of WAO bij 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid.
  • U heeft een Wmo-indicatie voor 12 maanden of langer.
  • U heeft een indicatie persoonlijke verzorging volgens de Zorgverzekeringswet.
  • U heeft een diabetespaspoort.
  • U heeft een geldige parkeerkaart voor gehandicapten.
  • U ontvangt minimaal 2 keer kinderbijslag van de SVB voor gehandicapte kinderen die thuis wonen
Terug naar het overzicht met alle nieuwsartikelen