4 woningbouwplannen krijgen prioritaire status

Binnen de afweging woningbouw in 2024 krijgen 4 woningbouwplannen een prioritaire status. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders. Prioritaire status betekent dat de gemeente meewerkt aan het plan en daarvoor capaciteit vrij maakt. De inzet om het plan te realiseren ligt altijd bij de ontwikkelaar. Met deze 4 woningbouwplannen krijgt Ermelo er 93 woningen bij. Het gaat om woningbouwplannen aan de Gelreweg, Suikerbakker, de Telgterweg en de Stationsstraat.

Waarom afwegingskader woningbouwplannen?

Het doel van de afweging woningbouwplannen is om realisatie van woningen waar behoefte aan is, te versnellen. Binnen de afweging woningbouw kijken we welke plannen voldoen aan eisen zoals wet- en regelgeving. En of het past bij de doelen van de gemeente Ermelo. Door de initiatiefnemers is participatie geweest met de bewoners en omwonenden van elke locatie. Op het moment dat plannen verder in procedure komen, laten de initiatiefnemers dit weten aan de omwonenden.