Nieuwe algemene subsidieverordening 2024

Op 2 juli is de nieuwe  Algemene Subsidieverordening Ermelo 2024 (Asv) ingegaan. Deze vervangt de algemene subsidieverordening Ermelo 2019. De Asv geldt voor alle subsidie-aanvragen die we op of na 2 juli 2024 ontvangen.

 

Onze subsidies worden gegeven volgens een algemene subsidieverordening. In deze subsidieverordening staan de basisregels waarop wij onze subsidies geven. De gemeenteraad van Ermelo heeft de nieuwe Algemene subsidieverordening Ermelo 2024 op 19 juni 2024 vastgesteld. Organisaties en partners die subsidie ontvangen krijgen een brief waarin we uitleggen wat dat voor hen betekent.

Wat is er veranderd in de vernieuwde subsidieverordening?

Met het vernieuwen van de Asv sluiten wij beter aan bij het beleid van de gemeente. Daardoor kunnen we subsidies beter verdelen. Daarin zijn ook punten die niet goed waren, aangepast. In de nieuwe Asv staat nu ook een goed indexatiebeleid. De regels die over het vormen van een egalisatiereserve gaan en over het opbouwen van eigen vermogen, zijn gewijzigd. De nieuwe Asv past beter bij de veranderingen in de samenleving en de uitdagingen die daar bij horen.