Bezwaar maken

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?
  • Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.
  • Dit kan schriftelijk of digitaal (met uw DigiD).
Bezwaar maken