HOME  |  Inwoners  |  Vragen over opvoeden en opgroeien, hulp, begeleiding, werk en inkomen?

Vragen over opvoeden en opgroeien, hulp, begeleiding, werk en inkomen?

Zelfstandig uw leven leiden en eventuele problemen oplossen, actief meedoen aan de samenleving, participeren via betaald werk of vrijwilligerswerk, gezond en veilig opgroeien, samen met familie, vrienden en buren in Ermelo: allemaal zaken die we haast als vanzelfsprekend beschouwen. Als dat even niet gaat, bij wie kunt u dan terecht met uw vragen.

Hulp en ondersteuning

Vragen rond wonen, verzorging & verpleging, werk & inkomen, sociale contacten & vrije tijd en vervoer? Het Sociaal Team Ermelo biedt informatie, advies en ondersteuning aan alle inwoners van Ermelo van 18 jaar en ouder.
Telefoonnummer: (0341) 20 43 20
www.sociaalteamermelo.nl
info@sociaalteamermelo.nl
Bekijk in de agenda alle spreekuren

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf

Vragen over de ontwikkeling van een kind? Twijfels over opvoeden? Vind je het moeilijk om met andere mensen te praten? Of om te gaan met een scheiding? Het team van CJG is er voor ouders/verzorgers en basisschoolkinderen, pubers en jonge mensen tot 18 jaar.
Telefoonnummer (0341) 79 99 09
www.cjgermelo.nl

Onafhankelijk vertrouwenspersoon in de jeugdhulpverlening

Maakt u gebruik van jeugdhulp en zijn er vragen, problemen of klachten? Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor cliënten van de Jeugdwet. De ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Woont u in Ermelo? Dan kunt u terecht bij  het AKJ of bij Zorgbelang Gelderland:   

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 - 17.00 uur.

Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is, wordt u door het AKJ in contact gebracht met Zorgbelang Gelderland.

Werk & inkomen, Participatiewet

Met vragen over werk en inkomen kunt u terecht bij Meerinzicht. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken samen op het gebied van zorg, ondersteuning, werk en inkomen. Deze samenwerking heet Meerinzicht.
www.meerinzicht.nl

Participatiewet

Iedereen doet mee in Ermelo, niemand op de reservebank. Samen Werkend Ermelo helpt werkzoekenden uit Ermelo (die vallen onder de Participatiewet) op weg naar een baan.
info@samenwerkendermelo.nl
www.samenwerkendermelo.nl

Ideeën voor uw wijk of buurt?

Heeft u ideeën voor het verbeteren van uw leefomgeving? Het Leefbaarheidsteam Ermelo ondersteunt u bij het realiseren van uw initiatieven.
Telefoonnummer: (0341) 56 73 65
www.leefbaarheidsteamermelo.nl
Bekijk in de agenda alle spreekuren

Vragen over een Wmo-voorziening?

Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u terecht voor het aanvragen van een voorziening op basis van de Wmo.
Telefoonnummer: (0341) 56 73 21.
E-mail: contact@meerinzicht.nl

Gratis ondersteuning

MEE Veluwe is er voor u. Als u een gesprek krijgt met het Sociaal Team Ermelo of de gemeente Ermelo over bijvoorbeeld een zorgindicatie, denkt de onafhankelijke cliëntondersteuner met u mee en zal op verzoek aansluiten bij het gesprek.
Telefoonnummer: (055) 526 92 00
www.meeveluwe.nl