HOME  |  Inwoners  |  Veelgestelde vragen over de eikenprocessierups

Veelgestelde vragen over de eikenprocessierups

Vorig jaar was er veel overlast van de eikenprocessierups. De rups zorgde van mei tot en met augustus voor veel (gezondheids)klachten bij inwoners. Voor dit jaar verwachten we evenveel, of zelfs meer, overlast. Daarom nemen wij verschillende maatregelen om de eikenprocessierups voor de korte én lange termijn te bestrijden.

 • Wat is de eikenprocessierups?

  De eikenprocessierups is een rups van een nachtvlinder. De vlinder legt haar eitjes in de toppen van eikenbomen. In april komen de rupsen uit de eitjes, waarna ze een aantal keren vervellen tot ze in juli volgroeid zijn. In juli verpoppen de rupsen zich tot een nachtvlinder.

 • Hoe herken je de (nesten van de) eikenprocessierups?

  Eikenprocessierupsen zitten in eikenbomen. Je herkent de nesten van de rups aan dichte spinsels op de stam van de boom, en in de oksels van dikke takken. De rupsen gebruiken de nesten aan de boom om veilig te vervellen en om zich tot vlinder te ontpoppen. In de spinsels zitten vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen.

 • In welke periode geeft de eikenprocessierups overlast?

  De eikenprocessierups kan van half mei tot augustus voor ongemak en klachten zorgen. Meestal komen de eerste rupsen begin april uit het ei. In een periode van ongeveer drie maanden vervelt de eikenprocessierups vijf keer. Na de derde vervelling, tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen brandharen die voor mens en dier erg irriterend zijn. In juli verpoppen de rupsen zich tot nachtvlinders. De nesten met brandharen blijven in de bomen hangen als de vlinders uitvliegen. De nesten kunnen dus ook ná het ontpoppen voor overlast blijven zorgen.

 • Welke klachten kan ik krijgen van de eikenprocessierups?

  Als je in de buurt van nesten of rupsen komt, of ze aanraakt, kun je huiduitslag, zwellingen en geïrriteerde ogen krijgen. Ook ontstaat er soms irritatie van de luchtwegen. Je krijgt deze klachten door de brandharen van de rups. De brandharen komen door aanraking en inademing gemakkelijk op je huid, in je ogen en luchtwegen terecht. Dit contact geeft een allergische reactie. Je kunt deze klachten ook krijgen als je niet direct in contact met de rupsen bent geweest. De brandharen bereiken je ook via bijvoorbeeld de wind, en brandharen die zijn achtergebleven op kleding.

 • Kunnen dieren ook klachten krijgen van de eikenprocessierups?

  Ja, ook dieren kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen van een eikenprocessierups. Let daarom goed op waar je met je dieren loopt en/of waar je je hond uitlaat.

 • Hoe kan ik klachten voorkomen?

  Ga niet onder of dichtbij een besmette boom zitten. Brandharen kunnen met de wind tot wel 100 meter ver komen. De brandharen zakken met regen wel de grond in, maar veel haren blijven ook aan gras vastzitten. Deze achtergebleven brandharen kunnen later opnieuw problemen geven.

  De GGD geeft tips om klachten te voorkomen of te beperken. Deze tips vind je op www.oakie.info.

 • Hoe kan ik klachten verhelpen of verminderen?

  De GGD geeft advies om klachten te verhelpen of verminderen. Dit advies vind je op www.oakie.info.

 • Waar vind ik meer informatie over de eikenprocessierups?

  Er is een landelijk Kennisplatform Processierups. Daarin werken veel partijen samen om overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Op www.processierups.nu vind je alle informatie, veelgestelde vragen en antwoorden. Op www.oakie.info staat veel praktische informatie over het het voorkomen van klachten. Of download de folders van Oakie.

 • Hoe bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups?

  Om risico’s voor de gezondheid te voorkomen, bestrijden we de rupsen. Dit doen we op twee manieren:

 • Hoe gebeurt het wegzuigen van nesten en rupsen?

  Het wegzuigen gebeurt door een aannemer, vanaf het moment dat de eerste nesten er zijn. De gemeente stuurt dit aan. De bestrijding gebeurt zo snel mogelijk nadat een melding van een nest is gedaan. Op gevoelige locaties gebeurt dit uiterlijk binnen 2 werkdagen.

 • Op welke plekken bestrijdt de gemeente de nesten en rupsen?

  We behandelen alleen gemeentelijke eikenbomen in de bebouwde kom en in de openbare ruimte. We bestrijden op plaatsen die inwoners aan ons melden, of waar we overlast verwachten. Bomen bij speelplaatsen, sportvelden, scholen, verzorgingstehuizen en vlakbij woningen krijgen voorrang bij de bestrijding.

  De rups komt ook voor in bos- en heideterreinen. Daar bestrijden we de rups niet. Op plekken waar mensen langer zijn, markeren we de bomen waar nesten in zitten.

  Bomen van particulieren behandelen we niet. Ook bomen op terreinen van woningbouwcorporaties, sportverenigingen, recreatieterreinen, maneges en andere bedrijven behandelen we niet. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

  Heb je last van de eikenprocessierups op je eigen terrein? Bij deze gespecialiseerde bedrijven kun je terecht voor bestrijding. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Verwijder de rupsen nooit zelf!

 • Hoe zorgt de gemeente voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups?

  Roofinsecten zijn belangrijke vijanden van de eikenprocessierups. Maar door alle nette tuinen en bermen zijn er steeds minder insecten in onze leefomgeving. Het aantal rupsen kan daardoor heel snel groeien. Om voor meer insecten te zorgen, laten we sommige bermen in Ermelo bewust wilder groeien. Ook planten we er bloembollen en kruiden die insecten aantrekken. Deze methode zal voor sommige inwoners even wennen zijn, omdat we juist zo houden van een nette omgeving. Maar wilde bermen zijn hard nodig in de strijd tegen de rups. Als inwoner kun je ook helpen, door je eigen tuin groener en natuurlijker te maken.

  Ook de koolmees is een belangrijke, natuurlijke vijand van de rups. Het ophangen van nestkasten zorgt voor meer (kool)mezen in onze leefomgeving. Daarom deelden we afgelopen najaar nestkasten uit aan inwoners. Mogelijk herhalen we deze actie. Maar je kunt de nestkastjes natuurlijk ook zelf maken. Als iedere inwoner zorgt voor een nestkastje in eigen tuin, wordt het aantal eikenprocessierupsen uiteindelijk steeds kleiner. En daarmee ook de overlast.

  Wil je meer weten over de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups? Download dan de folder van Oakie.

 • Gebruikt de gemeente ook chemische bestrijdingsmiddelen?

  Nee, wij gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen.

 • Bestrijdt de gemeente ook preventief?

  We kiezen er voor om niet preventief te bestrijden. De middelen die hiervoor gebruikt worden, doden niet alleen de eikenprocessierups. Het doodt ook andere rupsen, en dus ook veel (zeldzame) vlindersoorten. Dit willen we voorkomen.

 • Wat kan ik doen als ik eikenprocessierupsen of nesten in mijn omgeving zie?

  Zie je (een nest van) de eikenprocessierups op gemeentegrond? Raak de rupsen niet aan en bestrijd ze niet zelf, maar meld het bij ons. Je kunt de locatie van de rupsen aan ons doorgeven via de gemeente-app, via de website of door te bellen naar (0341) 56 73 21.

  Geef de locatie door

 • Bestrijdt de gemeente de rups ook in natuurgebieden?

  Nee, we bestrijden de rups niet in bossen en andere natuurgebieden. Bossen en andere natuurgebieden zijn heel uitgestrekt. Er staan dan ook enorm veel eiken. Deze eiken zijn vrijwel onbereikbaar voor de machines die rupsen kunnen wegzuigen. Het bestrijden van de eikenprocessierups is in deze gebieden daardoor niet mogelijk en onbetaalbaar.

  Alleen op natuurplekken waar veel mensen bij elkaar komen, geven we met linten aan in welke bomen de rups gezien is. Dit doen we bijvoorbeeld bij het Indianenbos en de Schaapskooi. Maar let ook daar zelf goed op. Kom niet te dicht in de buurt van eikenbomen, en ga er ook niet picknicken.