HOME  |  Inwoners  |  Uittreksels

Uittreksels


Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds kan hierom vragen.

Meer informatie

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een akte. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden. 

Meer informatie en direct aanvragen

Bewijs van in leven zijn

Dit is het nationale bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Meer informatie

Uittreksel persoonsgegevens BRP

Dit is een verklaring van de gemeente dat u in de gemeente Ermelo woont. Dit uittreksel wordt bijvoorbeeld gevraagd door een woningbouwvereniging.

Meer informatie en direct aanvragen

Bewijs van Nederlanderschap

Dit is een verklaring van de burgemeester waarin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

Meer informatie

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Dit is een bewijs van goed gedrag die werkgevers of instanties kunnen vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in een kinderopvang of het onderwijs.

Meer informatie