HOME  |  Inwoners  |  Risico's in uw omgeving

Risico's in uw omgeving

Op welke risico's hebben inwoners van Noord- en Oost-Gelderland de meeste kans? Over welke risico's maken inwoners zich het meeste zorgen? En hoe kunnen we ons hierop voorbereiden en mocht er iets gebeuren, de gevolgen beperken? Op deze vragen geeft de regionale website www.vnog.nl antwoord.

De website is ontwikkeld in een samenwerkingsverband met alle 22 gemeenten uit de regio, de Veiligheidsregio, de Milieuregio's en de GGD Gelre IJssel. De website is een belangrijke stap in een betere informatievoorziening naar burgers over regionale risico's. Ook maakt de website het inwoners gemakkelijker om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in hun voorbereiding op een calamiteit.