HOME  |  Inwoners  |  Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert in de hele regio milieutaken uit in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Gelderland. De milieutaken omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels en milieuadvies op het gebied van geluid, bodem, grondwater en externe veiligheid.

Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de ODNV via (0341) 47 43 00 of kijk op www.odnoordveluwe.nl.

De gemeente blijft uw eerste aanspreekpunt. U kunt voor de aanvraag van een vergunning terecht bij uw eigen gemeente. Dit geldt ook voor vragen over toezicht en handhaving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Publiekszaken, team handhaving (0341) 56 73 21.