HOME  |  Inwoners  |  Huur- en koopwoningen

Huur- en koopwoningen

De gemeente Ermelo telt ongeveer 11.000 woningen. Ruim 6.500 woningen zijn koopwoningen. De overige woningen zijn huurwoningen. Circa 2.600 sociale huurwoningen zijn eigendom van woningcorporatie UWOON en bijna 1.500 woningen worden verhuurd door andere (particuliere) verhuurders.

Huurwoningen

De regels voor het verdelen van sociale huurwoningen zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening 2019.

In de regio Noord-Veluwe werkt UWOON samen met andere woningcorporaties (deltaWonen, Omnia Wonen, Woningstichting Putten) bij het verdelen van sociale huurwoningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u zich inschrijven als woningzoekende.

Klik hier voor meer informatie over het zoeken van een sociale huurwoning.

De woningen van ander verhuurders worden op verschillende manieren aangeboden. Onder andere via makelaars in de regio, maar ook via verschillende websites. Om een woning te huren, heeft u geen vergunning nodig. Het wonen in een woning die bedoeld is voor recreatie is niet toegestaan.

Koopwoningen

Het staat iedere woningzoekende vrij om een woning in Ermelo te kopen en daar te gaan wonen. U heeft hiervoor geen vergunning nodig. Het wonen in een woning die bedoeld is voor recreatie is niet toegestaan.