HOME  |  Inwoners  |  Heel Ermelo Beweegt

Heel Ermelo Beweegt

Als je beweegt, voel je je fitter. Samen bewegen is leuk en geeft veel plezier bij jong en oud. Bovendien spelen sport en bewegen een belangrijke rol in het bereiken van maatschappelijke doelstellingen op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en meedoen. Kernwaarden van het programma Heel Ermelo Beweegt zijn plezier in bewegen, samen (werken) en een beweegplek voor iedereen. Deze kernwaarden sluiten aan bij de vier thema’s uit de Sportvisie 2016-2020 van de gemeente Ermelo: gezonde leefstijl, iedereen doet mee, ouderen in beweging en buiten bewegen.

Onder de naam Heel Ermelo Beweegt werken vijf buurtsportcoaches die diverse sport-, spel- en beweegactiviteiten organiseren, ondersteunen en stimuleren. Daarnaast maken zij deel uit van het team Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
Sinds 2018 kunnen scholen ook lichamelijk opvoedingslessen afnemen bij HEB. Onze buurtsportcoaches zijn gediplomeerde professionals op het gebied van sport en bewegen. Zij bieden leerlingen een breed sportaanbod en zetten in op het ‘verbeteren van bewegen’, wat uiteraard samengaat met heel veel plezier. Kijk voor het sportaanbod in Ermelo ook eens op www.sportencultuurinermelo.nl

Beweegloket

Welkom bij het beweegloket. Hier kun je terecht met al je vragen over je gezondheid en bewegen.

Lees meer over het Beweegloket


Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo de Groot, coördinator buurtsportcoaches gemeente Ermelo.
E-mail: heelermelobeweegt@interactie-ermelo.nl
Telefoon: 06 - 324 53 540

Team en partners

Zes buurtsportcoaches zijn werkzaam in de gemeente Ermelo. 

Lees meer over het team


Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

JOGG Ermelo geeft aandacht aan water drinken, bewegen en gezonde voeding.  

Lees meer over JOGG