HOME  |  Inwoners  |  Download de gemeente app

Download de gemeente app

Met de app bent u snel en mobiel op de hoogte van het laatste nieuws. Via uw smartphone of tablet kunt u nieuwsberichten, informatie over werk aan de weg, tweets, vacatures en de columns van de gemeenteraadsleden  bekijken.

Alarmering

In specifieke gevallen kan de gemeente haar inwoners via de app snel waarschuwen. Bij een ramp of een ernstige calamiteit stuurt de gemeente een bericht naar gebruikers van de app, een zogenaamd pushbericht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brand, stroomstoring of wateroverlast.

Meldpunt

Via het meldpunt in de app kunnen inwoners de gemeente waarschuwen als ze ergens een probleem in de omgeving zien. Denk daarbij aan een kapotte lantaarnpaal, afval op straat, losliggende stoeptegels enz. Dit werkt met een foto, locatiebepaling en contactgegevens.

Downloaden

Wilt u graag op de hoogte blijven van het nieuws binnen uw gemeente? U kunt de app onder de naam gemeente Ermelo gratis downloaden in de App Store of Play Store.