HOME  |  Inwoners  |  Diftar

Diftar

Ermelo heeft een Diftar-systeem. Elke container heeft een chip. Elke keer als u een container leeg laat maken registreert de vuilniswagen uw chip. 
De hoogte van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van het aantal keren dat de container wordt aangeboden. Op de aanslag die u ontvangt staan o.a. gegevens over het aantal ledigingen.