HOME  |  Inwoners  |  Commissie omgevingskwaliteit (welstand)

Commissie omgevingskwaliteit (welstand)

De Commissie omgevingskwaliteit (welstand) werkt in het belang van iedereen die in Ermelo woont of werkt. De commissie beoordeelt en bekijkt of het karakter van de buurten en wijken wordt behouden of versterkt. De Commissie omgevingskwaliteit bestaat uit een voorzitter, een secretaris en drie deskundige leden. 
De lokale commissie bestaat uit een rayonarchitect (Gelders Genootschap) en een vertegenwoordiger van de gemeente. De rayonarchitect mag namens de hele commissie bouwaanvragen goedkeuren. De commissie beoordeeld of een bouwplan voldoet aan "redelijke eisen van welstand". Ook bekijkt de commissie of de vormgeving van het ontwerp wel past op de plaats waar het bedoeld is.

De gemeente stelt de agenda op voor de vergadering en geeft aan welke bouwplannen door de commissie behandeld zullen worden.