HOME  |  Inwoners  |  Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont: u ergert zich aan harde geluiden van de buren, pesterijen, hinder van kinderen of rondslingerend vuil. Wanneer mensen dicht op elkaar wonen bestaat de kans dat er conflicten of ruzies ontstaan. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen om er samen met uw buren uit te komen.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De bedoeling is dat de ruziënde partijen onder begeleiding van bemiddelaars samen hun conflict oplossen. Beter is dat partijen zelf hun problemen oplossen dan dat een oplossing wordt opgelegd. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich weer voordoet. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Voor wie is buurtbemiddeling?

Voor alle inwoners van Ermelo die in een conflict situatie zitten of dreigen te komen. U hoeft hiervoor niets te betalen. U moet meedenken aan een acceptabele oplossing en hieraan meewerken.

Hoe vraagt u bemiddeling aan en wat gebeurt er dan?

  • U neemt contact op met Buurtbemiddeling Ermelo en legt kort uit wat er aan de hand is.
  • Als het conflict bemiddelbaar is vormt de coördinator buurtbemiddeling een team van twee vrijwilligers voor uw situatie. Als het conflict niet geschikt is, dan verwijst de coördinator u door naar een andere instantie.
  • De bemiddelaars leggen op uw verzoek contact met de buren met wie u over de situatie wil spreken.
  • De bemiddelaars houden een kort voorgesprek met beide partijen apart. Dit gesprek vind plaats bij de twee partijen thuis. Daarna volgt een afspraak voor een bemiddelingsgesprek. Een bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken.

Uitgangspunten buurtbemiddeling

Bemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en doet dit werk vrijwillig iedereen werkt toe naar goede afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. U bent bereid om opbouwende afspraken te maken bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk buurtbemiddeling is gratis

Wanneer kunt u buurtbemiddeling niet inschakelen?

Situaties waarvoor buurtbemiddeling niet geschikt is, zijn mishandeling, alcohol of drugsverslaving, buitensporige agressie, crisissituaties, conflicten binnen één familie, onenigheid met instanties en burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd.

Contact

Buurtbemiddeling Ermelo
Welzijn Ermelo
Raadhuisplein 8
3851 NT Ermelo
t: (0341) 56 70 00
m: 06 20 70 04 69
e: buurtbemiddeling@welzijnermelo.nl

Het project Buurtbemiddeling is een initiatief van de Gemeente Ermelo en UWOON. De uitvoering van het project is neergelegd bij Welzijn Ermelo, die onder meer de training, coaching en begeleiding van de vrijwilligers verzorgt.