HOME  |  Inwoners  |  Brandveiligheid van uw woning

Brandveiligheid van uw woning

De brandweer stimuleert de bewoners van Ermelo de brandveiligheid van hun woning te testen. Daarvoor is de Checklist Brandveiligheid woningen ontwikkeld.

Vragenlijst

Aan de hand van de vragenlijst in de Checklist Brandveiligheid woningen kunt u eenvoudig nagaan hoe het met het brandveiligheidsniveau van uw woning is gesteld. Door de vragen een voor een te beantwoorden wordt u zich tevens bewust van situaties die gevaar kunnen opleveren wanneer uw woning in brand staat. Elke vraag is voorzien van een toelichting. De folder bevat ook adviezen over voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om brand te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Het betreft vaak simpele maatregelen die uw leven en dat van uw huisgenoten kunnen redden.

Brandbewustzijn onvoldoende

Brand in huis overkomt ons niet. Tenminste, dat denken wij altijd. Want wij staan maar liever niet stil bij de mogelijke gevaren die op de loer liggen. Toch woeden er jaarlijks zo'n 8.000 branden in woningen. Bij deze branden komen jaarlijks gemiddeld 50 mensen om het leven en vallen er 800 gewonden. Waar mensen wonen en ontspannen loert altijd het gevaar van brand. De schade in geld uitgedrukt is enorm. De immateriële schade (het leed dat brandwonden veroorzaakt) en de emotionele schade (het verlies van onvervangbare bezittingen, de ravage die een brand aanricht) zijn zo mogelijk nog groter.

Brandoorzaken

Er kan in huis heel wat misgaan. De hoofdoorzaken van brand, goed voor bijna de helft van de branden, zijn een defect of verkeerd gebruikt apparaat of product en brandstichting. Ook door het onvoorzichtig omgaan met vluchtige stoffen zoals benzine en lijmsoorten, ontstaat nogal eens brand. Brand wordt ook vaak veroorzaakt door vlam in de pan, een omgevallen kaars, roken in bed en kinderen die spelen met lucifers.

Wat te doen bij brand?

Overkomt brand u toch? Waarschuw iedereen in huis. Bel 1-1-2. Sluit ramen en deuren om uitbreiding van de brand te voorkomen. Als er veel rook vrijkomt, blijf dan laag bij de grond als u het huis verlaat.

Geef brand geen kans!

Geef brand geen kans. Controleer uw woning aan de hand van de vragenlijst en tref de nodige maatregelen om brand te voorkomen.