HOME  |  Inwoners  |  Brandpreventietips

Brandpreventietips

Heeft u maatregelen getroffen om uw woning tegen brand te beschermen en hoe zit het met de vluchtgelegenheden mocht uw woning getroffen worden door brand? Brand klinkt bedreigend, maar goede voorzorgsmaatregelen en eventuele ontsnappingsplannen kunnen een boel ellende voorkomen. Om in aanmerking te komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn zelfs enkele voorzorgsmaatregelen verplicht. Dit politiekeurmerk levert vaak extra korting op bij het afspreken van een premie voor de brandverzekering van uw woning.

Brandpreventieve tips

Wij geven u enkele tips die meehelpen om brand(schade) te voorkomen:

  • een rookmelder op een centrale plaats op iedere verdieping is verplicht voor het Certificaat Veilige Woning. De melder slaat tijdig aan bij rook of plotseling oplopende warmte. Een rookmelder die is aangesloten op het lichtnet wordt aanbevolen. Zo'n tijdig alarmsignaal geeft u voldoende tijd en gelegenheid om de ruimten te verlaten en overige acties te ondernemen
  • zorg dat iedereen weet wat de snelste en veiligste route is om het huis te verlaten. Maak hier van tevoren goede afspraken over en wacht niet tot het te laat is. Vlucht bij voorkeur altijd naar beneden;
  • een goed sleutelbeheer is noodzakelijk. Zorg er dus voor dat iedereen weet waar zich de sleutels van afgesloten deuren bevinden en dat deze gemakkelijk te openen zijn en niet gebarricadeerd zijn door bijvoorbeeld fietsen of vuilniszakken;
  • brandblussers zijn er in vele soorten en maten. Het is raadzaam om een brandblusser in huis te hebben. Speciaalzaken kunnen u goed adviseren welk type voor u het meest geschikt is;
  • barbecueën is gezellig maar zeker niet zonder gevaar. Zeker wanneer u een rieten deken op uw woning heeft liggen. Ook de zogenaamde vuurkorven, fakkels en tuinkaarsen kunnen brand veroorzaken. Houdt rekening met de plaats waar u deze buitenattributen plaatst. Windrichting speelt hierbij een belangrijke rol. Laat geen van deze sfeermakers onbeheerd brandend achter.

Informatie

Bovenstaande kan u helpen brand(schade) te voorkomen. Meer informatie over het certificaat Veilige Woning kunt u krijgen via www.politiekeurmerk.nl. Hier treft u ook een actuele lijst met erkende PKVW-bedrijven bij u in de buurt. Voor specifieke brandpreventieve voorlichting kunt u zich wenden tot de plaatselijke brandweer, telefoonnummer (0341) 56 73 53 of (0341) 55 30 76.