HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verklaring van geen bezwaar ontheffing Wegenverkeerswet  |  Zeeweg, Slagsteeg en Rode Schuurderwegje

Zeeweg, Slagsteeg en Rode Schuurderwegje

Dit item is verlopen op 26-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-01-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

voor het organiseren van Demo-Races Horst op 23 mei 2020 op de Zeeweg, Slagsteeg en Rode Schuurderwegje van 10:00 tot 21:00 uur.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LN