Wilhelminalaan 8

Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het kappen van 2 vliegdennen.

Publicatiedatum: 02-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851XW