HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Wijziging mandaatlijst Ermelo

Wijziging mandaatlijst Ermelo

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op 2 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo de mandaatlijst Ermelo gewijzigd. De wijzigingen zijn het gevolg van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het vervallen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het college heeft mandaat verleend aan de directeur en ondermandaat aan de Privacy Officer van Meerinzicht, de Chief Information Security Officer van Meerinzicht en de Functionaris Gegevensbescherming van Meerinzicht. De mandaatlijst is in te zien op het gemeentehuis of via de website www.overheid.nl.

Publicatiedatum: 09-01-2019
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo