HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Wiekslag 25

Wiekslag 25

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf (uitgebreide procedure).

Publicatiedatum: 18-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853BC