HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Rectificatie  |  Watervalweg 171

Watervalweg 171

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

In het Ermelo’s Weekblad van 24 juli 2020 is abusievelijk opgenomen dat het gaat om een besluit.

Dit is niet het geval. Het betreft slechts een constatering dat de activiteit omgevingsvergunningvrij kan worden uitgevoerd. Er is dus geen besluit genomen. Er is dan ook geen mogelijkheid tot bezwaar/beroep.

Publicatiedatum: 01-07-2020
Soort bekendmaking: Rectificatie
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853PS171