HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, intrekken aanvraag (op verzoek aanvrager)  |  Volenbeekweg ongenummerd (nabij nummer 50A)

Volenbeekweg ongenummerd (nabij nummer 50A)

Dit item is verlopen op 01-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het kappen van een boom.

Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Verzenddatum: 12-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853PR