HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Melding sloop/asbest  |  Vijverweg 15

Vijverweg 15

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het verwijderen van asbest uit een complexgebouw.

Publicatiedatum: 24-06-2020
Soort bekendmaking: Meldingen
Verzenddatum: 11-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851CL15