HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2019 en de Beleidsnotitie sociale woningbouw Ermelo 2019

Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2019 en de Beleidsnotitie sociale woningbouw Ermelo 2019

Dit item is verlopen op 01-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 7 maart 2019 besloten heeft tot vaststelling van de Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2019 en de Beleidsnotitie sociale woningbouw Ermelo 2019.

Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Toelichting:

De verordening en beleidsnotitie treden in werking met terugwerkende kracht tot 23 januari 2019 en liggen ter inzage op het gemeentehuis van Ermelo en zijn gepubliceerd op de website www.ermelo.nl. De Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2017 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van de Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2019.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo