HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

Dit item is verlopen op 05-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Door veranderende landelijke wetgeving moest de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden worden vervangen. Op 4 april heeft de gemeenteraad de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ermelo 2019 vastgesteld en de oude ingetrokken. Het college zorgt voor een eigen regeling. De volledige publicatie kunt u inzien op www.overheid.nl.

Publicatiedatum: 24-04-2019
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo