HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Verordening bezwaarschriften

Verordening bezwaarschriften

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Per 1 juli 2019 wordt de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2002 van de gemeente Ermelo ingetrokken. Per deze datum treedt het Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Ermelo 2018 in werking.

Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo