HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Standplaatsvergunning, verleend  |  Verkopen van oliebollen op het Raadhuisplein

Verkopen van oliebollen op het Raadhuisplein

Dit item is verlopen op 08-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op 21 november 2019 is er een gewijzigde standplaatsvergunning verleend voor het verkopen van oliebollen op het Raadhuisplein van 19 november tot en met 31 december 2019 (maandag tot en met zaterdag). De wijziging betreft de verplaatsing van de standplaats op het Molenaarsplein naar het Raadhuisplein. 

Publicatiedatum: 27-11-2019
Soort bekendmaking: Standplaatsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 21-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NT
Einde bezwaartermijn: 02-01-2020