HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  APV ontheffing  |  Veldwijk 75 (gebouw Beukenrode)

Veldwijk 75 (gebouw Beukenrode)

Dit item is verlopen op 25-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontheffing voor geluid op grond van artikel 4:6 APV op 5 september 2019 van 12.00 uur tot 23.30 uur voor het jaarlijks feest voor personeel en cliĆ«nten. 

Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: APV Vergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum:
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LC75
Einde bezwaartermijn: 20-09-2019